Рекламни стелажи


 Предлагаме рекламни стелажи за излагане на продукти на мястото на продажба. При стартиране на такъв проект екипът ни отделя специално внимание на проектирането на рекламния стелаж, защото при този тип рекламно съоръжение е много важно да се предвиди такава конструкция, която да понася тежестта на излаганите продукти. Не по-малко важен елемент е дизайнът на самия стелаж, тъй като основното му предназначение е да привлича погледа и да спомогне за повишаване на продажбите на продаваните стоки. Ето защо екипът ни  подготвя в детайли 3D проект ( визуализация) и технически чертежи за начина на изработка и ползваните материали.

След одобрението на дизайна и начина на изработка  предоставяме мостра и едва след финалното одобрение на мострата се стартира изработката и на останалите стелажи.   Ползването на щендери и стелажи в търговските обекти - не само повишават продажбите на марката, но и определено допринасят за висока познаваемост и добро име на марката.

Рекламен стелаж
Рекламен стелаж,метал,пвц плоскост с печат

                                                                      www.brandvisionbg.com